KOMISJA SPOŁECZNO – KULTURALNA

Komisja

Zadania Komisji Społeczno-Kulturalnej

 

a) współpraca z administracją Osiedla Wawrzyszew, Bielańskim Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem gminy w organizacji imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym,

b) współpracuje z Osiedlowym Klubem Seniora,

c) propagowanie zasad kultury współżycia społecznego i poszanowania mienia osiedlowego,

d) opiniuje wnioski mieszkańców osiedla w zakresie wspierania  najbiedniejszych i niepełnosprawnych lub potrzebujących pomocy.Skład Komisji Społeczno-Kulturalnej (kadencja 2017 - 2020)


Małgorzata Obtułowicz - przewodnicząca

Agnieszka Wojewódka - zastępca

Bożena Wardecka – sekretarz

Barbara Górniak

Michał Bożyk

Janina Frycz

Waldemar Szczęsny

Anna Sobczak 
Plan pracy Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Osiedla WSM Wawrzyszew na 2019 rok.

Do głównych działań Komisji Społeczno-Kulturalnej na rok 2019 należą:

  1. Proponowanie, przygotowywanie oraz pomoc w organizacji (zapisy, zebrania informujące, sprawdzanie list itp.) ogólnodostępnych działań dla mieszkańców Osiedla Wawrzyszew członków WSM takich jak: (kursy edukacyjne, wycieczki, zawody wędkarskie, zajęcia gimnastyczne dla seniorów) i inne.
  2. Współpraca z instytucjami kulturalnymi działającymi na terenie osiedla Wawrzyszew przy organizacji imprez typu festyny, plenery, konkursy itp.
  3. Przygotowywanie projektów uchwał proponowanych przez Komisję do Rady Osiedla.
  4. Opracowanie rocznego sprawozdania z działań Komisji za 2019 rok.
  5. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2020 (pomysły zgłaszane przez mieszkańców oraz członków komisji).
  1. Opiniowanie wniosków mieszkańców o zapomogi losowe oraz dofinansownia wyjazdów dzieci na kolonie, obozy.
  2. Opiniowanie regulaminów wpływających do Rady Osiedla.
 

Sprawozdanie z pracy Komisji Społeczno-Kulturalnej za rok 2018