KOMISJA HANDLU i USŁUG

Komisja

Zadania Komisji Handlu i Usług


a) opiniowanie projektów regulaminów skierowanych do komisji,

 b) opracowanie planu pracy Komisji Handlu i Usług,

c) opracowanie sprawozdania rocznego z działalności komisji,

d) sporządzanie protokołów z posiedzenia komisji.Skład Komisji Handlu i Usług (kadencja 2017 - 2020)


Marianna Kulibaba - przewodnicząca

Artur Słyk - zastępca

Janina Frycz - sekretarz

Waldemar Szczęsny

Zofia Paderewska

Stanisław Kamiński

Barbara Borzęcka

Jolanta BętkowskaPlan pracy Komisja Handlu i Usług Rady Osiedla WSM „Wawrzyszewna rok 2019.

1.    Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych, gruntów, parkingów na terenie Osiedla Wawrzyszew, w tym między innymi:

·         analizowanie wysokości opłat za lokale użytkowe,

·         analizowanie i proponowanie przedmiotu działalności gospodarczej w wolnych lokalach użytkowych.

Termin: praca ciągła

2.    Wybór ofert na najem lokali użytkowych w trybie konkursu ofert.

     Termin: praca ciągła

3.    Przedstawianie na posiedzeniach planarnych Rady Osiedla stanowiska Komisji Handlu i Usług  uzgodnionego  na posiedzeniach Komisji  (przedstawia Przewodnicząca Komisji lub Zastępca).

     Termin: praca ciągła

4.   Zapoznawanie się z wysokością stawek czynszowych za lokale użytkowe,  analizowanie  i ewentualne proponowanie zmian.

     Termin:  IV kwartał  2018 roku.

5.    Wizja lokalna w wybranych lokalach użytkowych (po zleceniu takiego zadania  przez Radę Osiedla),  pod kątem:

·         czystości w lokalu,

·         prowadzenia działalności zgodnie z umową najmu.

Termin: zgodnie z potrzebami

6.    Posiedzenia Komisji Handlu i Usług odbywają się zgodnie z napływającymi do Komisji sprawami.

7.    Sporządzanie protokółu z posiedzenia komisji (sekretarz lub inny członek komisji).

8.    Opiniowanie projektów regulaminów, które wpłynęły  do Komisji.

9.    Opracowanie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Handlu i Usług (do wykorzystania w sprawozdaniu Rady Osiedla na Zebranie  Mieszkańców Członków Spółdzielni).

10. Opracowanie planu pracy Komisji Handlu i Usług na 2019 rok. 

11. Wykonywanie innych prac zleconych przez Radę Osiedla. 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Handlu i Usług  za rok 2018